Laminine

Nie je zázrak na počkanie, ani do troch dní. Ak čakáte opak opustite túto stránku a hľadajte si niečo iné. 

Krásny čas vám prajem!

V tomto videu vám predstavím produkty spoločnosti LifePharm Global Network. Produkty spoločnosti LPGN sú komplexnou výživou pre kmeňové bunky. Kmeňové bunky sú primárne nediferencované bunky, ktoré majú schopnosť sa premeniť (diferenciácia) na iný, špecializovanejší druh buniek. Táto schopnosť umožňuje telu vytvoriť nové bunky a nahradiť tak špecializované tkanivá, ktorých bunky sa už deliť nedokážu. Možno ich rozdeliť na 2 veľké skupiny:
unipotentné - z týchto buniek vznikajú vždy bunky len jedného príslušného tkaniva
pluripotentné - môžu z nich vznikať bunky rôznych tkanív
Kmeňové bunky sa môžu deliť bez obmedzenia počtu delení. Po delení dcérske bunky môžu ostať kmeňovými, alebo sa môžu príslušne diferencovať a špecializovať (obvykle jedna zostáva kmeňovou a jedna sa diferencuje, pričom rozhodujúci faktor je konštantnosť počtu kmeňových buniek). Takýmto spôsobom sa naše telo prirodzene regeneruje, reparuje, omladzuje. Chcem povedať, že kupovať tieto produkty znamená pomáhať vlastnému telu, aby čo najdlhšie fungovalo v plnej sile a nech už robíte akékoľvek rozhodnutia teraz je vždy ten najlepší čas.
Ja vám gratulujem k správnemu rozhodnutiu pridať sa k vínimočným ľuďom, ktorí vedia čo v živote má skutočnú hodnotu. 

Nájdete nás aj na sociálej sieti.

Laminine - zdravie na dlani